Imafor

Beskrivning

Med hjälp av Imafors innovativa värmekamera kan man mäta förhöjda temperaturer och på så sätt stoppa möjliga pandemier på stora platser, såsom flygplatser. Skyhook skapade logotyp, grafisk profil, 3D-modeller samt designkoncept till värmekamerans användargränssnitt. Logotypens design utgick från värmestrålning i kombination med företagets initial. Den grafiska profilen skapades utefter en önskan om internationellt gångbar design.

Hemsidekoncept
Hemsidekoncept
Hemsidekoncept
Feeverscreen by Imafor
Grafisk profil
3d-modell av Imafors kamera

3d-modell av Imafors kamera

3d-modell av Imafors kamera

3d-modell av Imafors kamera

Imafor UI
Imafor UI
Liknande uppdrag