MotherNet

Beskrivning

Vi tog fram en logotyp och hemsida till det internationella projektet MotherNet vars syfte är att stimulera och utvecklar innovativ, tvärvetenskaplig forskning om moderskap i Europa.

Logotypens symbol består av 3 trianglar motsvarande 3 partneruniversitet som tillsammans ramar in bokstaven M och sin tur skapar ett rutnät som symboliserar den tvärvetenskapliga mångfalden och komplexiteten.

Utöver logotypen tog vi fram den grafiska formen till hemsidan med alla tillhörande grafiska element, typografi och färgpalett, därefter utvecklade vi hemsidan.

Hemsidans uppgift är att vara mycket informativ då den innehåller flera typer av material som läggs upp vartefter under projektets aktiva år 2021-2024: podcast, blogginlägg, nyheter, vetenskapliga artiklar.
Besök hemsidan »

Vårt uppdrag

Logotyp
Hemsida
Liknande uppdrag