OBOE IPR

Beskrivning

Oboe IPR är ett teknikföretag som specialiserar sig på forskning och patentering av organisk bioteknik. Företaget gav Skyhook i uppdrag att ta fram en grafisk profil för att förstärka sitt nya varumärke. De grafiska elementen symboliserar sambanden mellan elektronik och organiskt material där inspirationen även hämtades från logotypens symbolik. Färgskalan och dess tillhörande kontrastfyllda kompositioner är vald för att framhäva innovationskraften inom företaget.

Vårt uppdrag

OBOE IPR - grafisk profil
OBOE IPR - uppdaterad logotyp
OBOE IPR - grafisk profil
Liknande uppdrag