UNF

Beskrivning

Animationen Bra Uteliv skapades på uppdrag av Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF) och syftade till att belysa samt erbjuda lösningar på de problem ungdomar stöter på när det kommer till alkohol och drickande. Vi formgav även den informativa rapporten Alkoholfritt Trendar, en lekfull och lättförstådd broschyr anpassad till organisationens redan etablerade grafiska profil.

Alkoholfritt trendar - rapport
Liknande uppdrag