Utbildning

Vad vill du
lära dig?

En del av vår dagliga verksamhet består i att utbilda våra kunder i bland annat grafiska program, marknadsförings­verktyg och användar­gränssnitt (UI). Vi har bland annat samarbetat med utbildnings­företag men numera driver utbildnings­verksamhet i egen regi.

Vi är vana vid att ta fram diverse manualer, lathundar samt skapa anpassade workshops och coachningstillfällen för våra kunder. Vi kommer alltid dit ni är, antingen på arbetsplatsen, digitalt via datorverktyg, eller i annan lokal där ni önskar vara.

God utbildning är en investering som alltid lönar sig i längden. Högre effektivitets­grad, större mångsidighet och ökad lönsamhet är bara några av de positiva effekterna ni kan förvänta er. Vi hoppas därför att ni vill ta del av möjligheten att höja kompetensen för både er och era medarbetare.

Vi anser att det är både givande och lärorikt att utbilda andra, därför har vi samlat på oss mångårig erfarenhet inom utbildning. Nedan hittar ni mer information över några av de programvaror, ämnen och områden vi har kompetens att undervisa i.

Datorprogram

Adobe InDesign
Adobe Illustrator
Adobe Photoshop
Adobe After Effects
Microsoft Word
Microsoft PowerPoint

Strategisk marknadsföring

Modern marknadsföring
Sociala medier

Formgivning

Introduktion till illustration eller grafisk formgivning
Layout av användargränssnitt
Universell/inkluderande design
Färglära
Typografi

Webb

CSS & HTML
SASS
WordPress
Hugo
Webbtillgänglighet
Användbarhet