KemRisk

Logotyp, grafisk profil & kampanj

KemRisk Sweden AB har i över 20 år varit en integrerad del av den svenska kemibranschen. Företaget har tillgång till ett eget team av kemister som tillhandahåller säkerhetsdatablad, system för kemikalieregister och konsulttjänster. Vi skapade en grafisk profil med tillhörande logotyp och hemsida, producerade kampanjmaterial.

  • Logotyp
  • Grafisk profil
  • Kampanj
  • KemRisk logotyp
  • KemRisk grafisk profil
  • KemRisk hemsida och rollup