Oboe IPR

Grafisk profil

Företaget arbetar med patenträttigheter och licensiering inom organisk bioelektronik. Vi utvecklade en grafisk profil samt anpassade den redan existerande logotypen till företaget.

  • Grafisk profil
  • OBOE grafisk profil