Rödluvan

animerad film

Ett universitetsprojekt där det gällde att tolka den traditionella sagan om rödluvan på ett nyskapande sätt.

  • Animerad film
  • Illustration