UNF

Animerad film & formgivning av rapport

Animationen Bra Uteliv skapades på uppdrag av Ungdomens Nykterhetsförbund och syftade till att belysa samt erbjuda lösningar på de problem ungdomar stöter på när det kommer till alkohol och drickande. Vi formgav även den informativa rapporten Alkoholfritt Trendar.

  • Animerad film
  • Formgivning av rapport
  • UNF rapport omslag UNF rapport innersida UNF rapport UNF rapport UNF rapport UNF rapport baksida